De Europese commissie stelt in het kader van een Interreg project 1,3 miljoen euro beschikbaar aan fruittelers in Nederland en België die wilde bijen op hun bedrijf willen introduceren. Interreg-projecten subsidiëren grensoverschreidende projecten binnen de EU. In dit geval betreft het een grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland.

 

Het project met de titel ‘Meer natuur voor pittig fruit’, tracht een antwoord te formuleren op de slinkende bijenpopulatie. Vlaanderen en Nederland beleven momenteel een heuse bestuivingscrisis.

 

Bron: De fruitteeltkrant en vilt.be