Woensdag 16 maart was het zover.

 

Na aanmelding bij het Nudge project, is het Bijenbos als locatie uitgekozen om bomen te planten in het kader van de Nationale Boomplantdag.
Onder mooie weersomstandigheden kon de aanplant van 10 wilde appelbomen, 4 lindebomen en 2 witte paardenkastanjes vanaf elf uur die ochtend plaats gaan vinden.
Ter voorbereiding op de plantdag zelf zijn de zaterdag ervoor door leden van Imkervereniging De Heidebloem uit Haaksbergen de plekken voor de te planten bomen uitgezocht en met een piket gemarkeerd. Vervolgens zijn de boomplantgaten door Hoveniersbedrijf Alwies Ottenschot gereed gemaakt en de boompalen alvast geplaatst, zodat de 18 kinderen uit groep 7 van basisschool De Honesch zich volledig op het spitten en planten van de bomen konden concentreren.

Afgesproken was dat De Heidebloem met een achttal leden vanaf tien uur (ruim van te voren) aanwezig zijn om de kinderen te ontvangen en te begeleiden bij het plantwerk.
Gelukkig maar, want ook de jeugd stonden te poppelen om aan de slag te gaan, aangezien zij ruim een half uur van te voren het Bijenbos in kwamen fietsen.
In afwachting van wethouder Annette Nijhuis, die rond elf uur aanwezig zou zijn om de start voor het plantwerk te geven, hebben de jongelui eerst uitleg gekregen over de bedoeling die ochtend en hoe/wat er geplant zou worden. Dit werd deskundig toegelicht door 2 medewerkers van Hoveniersbedrijf Alwies Ottenschot. De jeugd was door de docent al goed voorbereid op wat hen te wachten stond, dus het enthousiasme was definitief geborgd. Helemaal toen er ook nog meer werd verteld over het nut van de te planten bomen voor de honingbijen en wilde bijen. Ook hierover bleek al de nodige kennis bij de leerlingen aanwezig te zijn. Een dikke pluim voor de school , de leraar en de leerlingen zelf is hier op zijn plaats!.

Als extra stimulans voor een voortvarende aanpak van het plantwerk werden er door De Heidebloem ook nog allerlei bijenfolders, 4 bijenkroontjes, zakjes bloemenzaad en potjes honing aan de leerlingen in het vooruitzicht gesteld, waarna er geen houden meer aan was. Gelukkig was de wethouder intussen gearriveerd, zodat het startsein snel gegeven kon worden.
Er werden snel duo’s gevormd, bomen opgehaald, zodat het spitwerk los kon gaan.
Ook hier bewees de aanwezigheid van de medewerkers van Hoveniersbedrijf Alwies Ottenschot weer zijn nut, want links en rechts moest er toch wel wat bijgestuurd worden, anders hadden  we de bomen waarschijnlijk niet meer teruggezien, zo hard werd er gegraven.
Ook de wethouder en de leden van De Heidebloem lieten zich niet kennen en hielpen volop mee.
Het resultaat was er dan ook naar en met een tevreden gevoel kon rond twaalf uur het sein ‘gereed en veilig’ door de wethouder worden afgegeven.

Zoals beloofd zijn hierna de bijenfolders, 4 bijenkroontjes, zakjes bloemenzaad en potjes honing aan de leerlingen uitgedeeld. Op hun enthousiasme uitgaande werd dit zeer op prijs gesteld.
Ook de wethouder had bij de afsluiting nog een verrassing voor de leerlingen, want zij kregen allemaal een bessenstruik mee naar huis namens de gemeente Haaksbergen.
De leerlingen waren ondertussen zo overstelpt met cadeaus dat het hoveniersbrief aanbood om deze in het bedrijfsbusje naar school te brengen, zodat het niet op de fiets meegenomen hoefde te worden. Behalve de 4 bijenkroontjes uiteraard, want die konden gewoon op het hoofd worden gezet. Maar ja bij welke 4 hoofden ….?

Terloops is die ochtend ook nog melding gemaakt van de Jeugdimkercursus die de Heidebloem vanaf juni 2016 gaat organiseren.
Dit leverde een ‘voorlopige’ reactie op van 100% deelname bij de aanwezige leerlingen. Belangstelling genoeg dus bij de jongelui voor de bijen ☺☺.

Kortom, de dag kon voor alle aanwezigen en deelnemers niet meer stuk, zodat we kunnen constateren dat de boomplantdag in het Bijenbos een groot succes was!