Terugblik op het imkerjaar 2016.

Inleiding. Wat kunnen we als vereniging terugkijken op en mooi en gedenkwaardig imker- en verenigingsjaar!. Zoals jullie intussen allemaal al wel meegekregen hebben, bestond De Heidebloem in 2016 110 jaar. Een leeftijd om trots op te zijn en dit te vieren met de leden en achterban, maar ook een mooi moment om naar het heden en de toekomst van De Heidebloem te kijken. En dat is gelukt gelet op de vele (extra) activiteiten die in 2016 hebben plaatsgevonden of zijn opgestart!.


Activiteiten in kader van 110-jarig bestaan in 2016. Om maar gelijk met de activiteiten in het kader van ons 110-jarig bestaan te beginnen. Een werkcommissie bestaande uit Koosje, Henk, Arno, Mariëlle en Piet hebben een extra activiteitenprogramma opgesteld ter gelegenheid van ons 110-jarig bestaan in 2016. Dit programma is in december 2015 tijdens een extra ledenvergadering door de werkgroep in samenwerking met het bestuur aan de aanwezige leden gepresenteerd. Alom was er veel waardering voor de opzet en is met de plannen en bijbehorende financiering ingestemd. Ook zijn er werkgroepen voor de diverse activiteiten geformeerd en zijn deze vervolgens aan de slag gegaan met de verdere voorbereidingen en uitvoering van het:
•    plaatsen van 8 paginagrootte maandelijkse ‘bijenberichten’ in Rond Haaksbergen gedurende 2016;
•    aanleggen van een bijenhotel in het bijenbos;
•    aanleggen van een bijeninformatiepaneel bij de bijenstal op het IVN terrein;
•    organiseren van een Bijenboeldag op Erve Hanebulten op 7 mei;
•    organiseren van een leden en familiedag op 19 juni;
•    binnenhalen van sponsoren voor bovenstaande activiteiten middels het plaatsen van advertenties in de maandelijkse ‘bijenberichten’ in Rond Haaksbergen of middels het afnemen van bijenproducten;
•    organiseren van  de regionale honingkeuring voor de NBV Groep Overijssel-Oost op 8 oktober;
•    voorbereiden en opstarten van een Jeugdopleiding Bijenhouden.
Kortom een breed scala aan activiteiten met prachtige resultaten en veel positieve reacties van onze eigen leden, maar ook van derden en andere bijenorganisaties. Met name de Jeugdopleiding Bijenhouden is uniek in zijn opzet en een groot succes qua belangstelling en deelname. Gestart in juni 2016 met 16 jongelui, die allen het certificaat voor deelname aan de kennismakingsmodule op 29 oktober hebben ontvangen, zijn Henk, Koos en Harrie nu druk in de weer met het geven van een Basiscursus Bijenhouden aan de 13 overgebleven deelnemers in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar. Eind 2017 zullen deze jongelui zich imker mogen noemen. Vervolgens gaan ze zich in 2018, onder begeleiding, nog verder gaan verdiepen in het houden van en omgaan met bijen.


Overige activiteiten. Wat heeft er naast de activiteiten in het kader van het 110 jarig bestaan van onze vereniging nog meer plaats gevonden:
Het begon met een prima Nieuwjaars Brunch op 24 januari met een mooie opkomst en wederom goed georganiseerd. Ditmaal op Erve Hanbulten vanwege de grote opkomst (ruim 40 deelnemers van jong tot oud).  Onderhoud aan het bijenbos tijdens de NL-Doet actie  op 12 maart leverde ook in 2016 weer een ‘opgepoetst’ bijenbos op en mooie geknotte wilgen met hulp van een aantal externe vrijwilligers.
Met Erik (vanaf mei 2016 waargenomen door Mariëlle vanwege het vertrek van Erik) en Erwin als de plannings- en inkoopcoördinatoren hebben we ons gezicht wederom op diverse markten, braderieën en fairs laten zien. Graag willen wij van deze gelegenheid (net als vorig jaar) gebruik maken om een oproep te doen om je hiervoor beschikbaar te stellen als je benaderd wordt om de stand voor een dagdeel te bemensen. Het is altijd weer leuk om onze producten aan de man/vrouw te brengen en geïnteresseerden te vertellen over onze prachtige hobby. En dat we die hebben bleek ook in 2015 maar weer uit de grote deelname (16 personen) aan de beginnerscursus Bijenhouden die wederom op een voortreffelijke wijze is ondersteund door de praktijkbegeleiders Frans, Tonnie, Koos, Ben, Tom, Erwin en met een bijzondere bijdrage over natuur imkeren door Martijn. De praktijklessen zijn net als voorgaande jaren bij de stal van Frans op Erve Hanebulten in Buurse gehouden. Gastvrouw Monique zorgde ook nu weer voor een hartelijke en goede ontvangst met koffie, met als afsluiter de organisatie van het imkerexamen. Dit leverde op 16 september voor alle 16 cursisten een felbegeerd imkerdiploma op. Nogmaals van harte gefeliciteerd!. Ook zijn alle cursisten die avond lid (13 personen) of donateur (3 personen) van onze vereniging geworden, waardoor we nu met de donateurs erbij rond de 75 leden zitten. Hier komen nog de 13 jeugdleden extra bij. Onze vereniging groeit de laatste jaren dus flink en dat zal met de cursus die we dit jaar houden (opnieuw 12 deelnemers en een aantal op de wachtlijst) nog verder toenemen!.


Vanaf 2014 biedt de vereniging het zogenaamde ‘doppenproject’ aan voor de leden en donateurs van De Heidebloem. Ook in 2016 is dit weer georganiseerd voor zowel de Carnica als Buckfast bij. Naast dat we dit zowel voor de Carnica las de Buckafast bij doen bieden we niet alleen ‘aangeblazen’ en rijpe doppen aan, maar ook jonge (on)bevruchte koninginnen. Na de informatieavond in april 2016 hebben Arno en Frans de coördinatie en werkzaamheden voor de Carnica verricht, terwijl Tonnie en René de geïnteresseerden/deelnemers voor de Buckfast hebben geholpen. Ook in 2017 gaan we weer een doppenproject draaien voor onze leden, donateurs en deelnemers aan de basiscursus. Volg de mededelingen over het doppenproject  tijdens de ALV en in de nieuwsbrieven. Schroom niet en doe vooral mee. Het is leuk, gezellig, leerzaam en het levert mooie en sterke F1 koninginnen op voor je eigen volken!. Wie wil dit nu niet én makkelijker kunnen we het niet voor jullie maken.


Het voert te ver om al onze activiteiten (het organiseren landelijke Imkerij Dag in juli, het geven van cursussen en lezingen in de regio, het mentorschap voor beginnende imkers, de bijen product winkel in het IVN-gebouw, de organisatie van de bingo na de ALV, het stalonderhoud, het onderhouden van de  website, de projecten voor drachtverbetering, het bezoek aan de Apisticustagen in Münster, de feestdag voor ons 110-jarig bestaan , de regionale honingkeuring etc.), te omschrijven en nader toe te lichten in dit jaaroverzicht. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar zonder jullie inzet, bijdrage en deelname lukt dit niet. Allemaal, wederom, een welgemeend hartelijk dank hiervoor!.


Aandachtspunt. Al met al een mooi en goed resultaat voor het imkerjaar 2016, waar we als bestuur dan ook heel blij mee zijn. Wat ons als bestuur wel enige zorg brengt, is hoe we al deze leden actief houden binnen De Heidebloem en daarnaast ook nog goed kunnen blijven ondersteunen. Uiteraard is het bestuur hier over aan het nadenken en zullen we bij de ALV op 6 maart 2017 jullie de eerste voorstellen aanbieden. In ieder geval is het plan om in 2017 elke maand weer een ‘bijenpraatavond’ ( met lezing, stalbezoek, excursie of gewoon bijpraten) te organiseren. Deze bijeenkomsten werden tot 2016 telkens redelijk tot goed bezocht, zodat we dit in 2017, na het jaar van ons 110-jarig bestaan, weer willen oppakken. Heb je ideeën, vindt je het leuk dat we je bijenstal bezoeken of wil je helpen bij het organiseren bij activiteiten, wij (met name Mariëlle) horen het graag!. Reserveer alvast in je agenda onze  jaarlijkse ledenreis op zondag 11 juni .


De NBV en de betekenis van deze organisatie voor onze vereniging en leden/donateurs. Het bestuur bemerkt een (landelijke) tendens dat veel leden voor zichzelf de afweging maken om wel of geen lid te blijven van de NBV. Naast dat het bestuur van mening is dat een ieder voor zichzelf prima deze afweging kan maken willen wij toch een pleidooi doen om NBV-lid te blijven. De NBV is namelijk bij uitsteek geschikt om de kennis en kunde van het houden van bijen te borgen qua kennisdeling en het geven van opleidingen om je deze kennis vervolgens eigen te maken. Zo heeft Henk bijvoorbeeld in 2015 de NBV-opleiding tot Specialist Bijenproducten met een positief resultaat afgerond waardoor hij nu in staat is om lezingen over dit thema te verzorgen, al jullie vragen te beantwoorden en de nodige tips te geven over bijenproducten (honing, was/kaarsen, wijn/mede, propolis, etc.) In het najaar van 2016 zijn Erwin en René begonnen aan de NBV-opleiding ‘Specialist Bijengezondheid’. In april 2017 hopen beide heren hun diploma in ontvangst te mogen nemen. Hebben jullie dus vragen over dit onderwerp of constateren jullie gezondheidsproblemen in je volk, dan kunnen jullie contact met hen opnemen voor ondersteuning of begeleiding. Dit zal trouwens op onze website en in een nieuwsbrief nog nader worden toegelicht. Zo zijn er veel meer algemene en specialistische opleidingen/cursussen waardoor je kennis over bijen en het houden van bijenvolken verdiept wordt. Zonder een sterk en draagkrachtige NBV organisatie, die in staat is dit soort zaken te borgen en aan de leden aan te bieden, vervallen deze mogelijkheden. Waar het bestuur in ieder geval toe wil oproepen is dat als je interesse hebt voor het volgen van een opleiding voor het verkrijgen van meer kennis en/of kunde voor het houden van bijen, wij graag met je in gesprek gaan voor het ondersteunen van het idee. Zeker als onze bijenvereniging vervolgens gebruik kan maken van de opgedane kennis en/of kunde en dit aan haar leden en donateurs ter benutting kan aanbieden.


Tot slot. Wij willen jullie, naast natuurlijk een fijn en fantastisch imkerseizoen, ook dit keer alle lof en dank overbrengen (mede namens de overige bestuursleden) voor alle inzet die jullie verrichten voor en binnen de vereniging.  Ook in 2016 bleek weer dat we als vereniging ons van onze beste zijde hebben laten zien bij de voorbereidingen en de organisatie van ons jaarprogramma én de extra activiteiten in het kader van ons 110-jarig bestaan. In het bijzonder willen we de werkcommissie bestaande uit Koosje, Henk, Arno, Mariëlle en Piet, die het activiteitenprogramma ter gelegenheid van ons 110-jarig bestaan in 2016 hebben opgesteld en uitgevoerd hartelijk bedanken. Samen met vele anderen binnen en buiten onze vereniging hebben zij een mooi stuk werk verricht!.
Geniet van de bijen en het uitgebreide activiteitenprogramma in 2017 van onze vereniging. Dus doe mee en laten we er mooi jaar van maken, waar we in 2018 met genoegen en voldoening op terug kunnen kijken.

Met een welgemeende bijengroet,
René Pruysers en Harrie Konniger
Voorzitter en secretaris Imkervereniging De Heidebloem te Haaksbergen