Tijdens de algemene leden vergadering, op 5 maart 2018, werd imker Harrie Konniger benoemt tot erelid van de imkervereniging De Heidebloem.

Onderstaand de motivering om Harrie tot erelid van onze vereniging te benoemen,
In 1979 nam Harrie Konniger deel in een geheel nieuw bestuur van onze imkervereniging de Heidebloem. Na het vertrek van de secretaris, de heer H. Derkman, in 1987 nam Harrie de functie van secretaris over die hij tot 5 maart 2018 met veel enthousiasme en toewijding vervulde.
Na 9 jaar bestuurslid te zijn geweest was Harrie 31 jaar secretaris van onze vereniging.
De inzet was altijd geheel kosteloos. Alleen de gemaakte onkosten voor materialen etc. werden uiteraard vergoed.

Door zijn inzet en doorzettingsvermogen werden er zeer veel projecten vormgegeven.
Een korte opsomming van zijn vele belangrijke werkzaamheden voor onze vereniging:

-    De verslaglegging en notuleren van alle bestuursvergaderingen vanaf 1987 tot 2017.
-    In 1988 werden diverse commissies opgezet waaronder: Koninginneteelt en Drachtplanten.
-    Het vormgeven van onze verenigingsnieuwsbrief “Het Heidebloempje” en per fiets rondbrengen.
-    De bouw van de nieuwe verenigingsstal in 1990 in de heemtuin van het IVN.
-    Het regelen en bemannen van de open dagen van De Heidebloem vanaf de opening van de stal.
-    Het regelen, vormgeven en als leraar van de cursus “Imkeren voor beginners” .
-    Contact leggen met en in gesprek zijn met gemeente ambtenaren over verbetering van de biodiversiteit in en rond Haaksbergen.
-    Mede door zijn inzet werd het honderdjarig jubileum van onze vereniging in 2006 een succes, waarbij hij onder andere regelde:
o    Het boekwerk “Eeuwverslag van Imkervereniging “De Heidebloem” 1906 – 2006” .
o    Paginavullend promotie artikel over De Heidebloem van 1906 – 2006 in het weekblad “Rond Haaksbergen”,
o    Commissie die voor de subsidieanten zorgden om het project omtrent het eeuwfeest te kunnen laten slagen,
o    De tekst en het plaatsen van twee informatiepanelen werd door Harrie vorm gegeven.
-    Het bijenbos aan de Groeneplasweg kreeg gestalte mede door zijn inzet en overtuigingskracht.
-    Op de maandelijkse “Bijpraatavond” en bij andere verenigingbijeenkomsten is hij ook vaak van de partij.
-    Samen met andere leden jaarlijks regelen van, algemene leden vergadering, uitstapje leden, Nieuwjaars brunch, bijenmarkten en de open dag.
-    Het “Bijenleerpad” in het Bijenbos, geopend in 2012, werd voorzien van 10 themapanelen waarvoor Harrie alle teksten aanleverde.
-    Harrie heeft zich sinds 2016 verbonden als bijenteeltleraar aan de jeugdgroep.

Harrie Konniger heeft, in die 40 jaar dat hij deelnam aan het bestuur, veel voor onze vereniging en de gemeenschap betekent. Wij hopen dan ook nog vele jaren gebruik te kunnen maken van zijn kennis, kunde en doorzettingsvermogen.
Daarnaast is hij één van de imkers in onze vereniging die veel bijenvolken heeft. Als ervaren imker is hij aan een aankomend imker of mede imker nooit te beroerd om hand en spant diensten te verlenen als je een beroep op hem doet.

Van de Landelijke bijenvereniging VBBN (nu de NBV) is Harrie in 2006 onderscheiden met een speldje omdat hij 30 jaar lid was van onze vereniging. In 2017 heeft Harrie de vergulde speld voor het 40-jarig lidmaatschap van de NBV ontvangen.Kort verslag door Harrie zelf:
Het begon allemaal zo'n 40 jaar terug.
lk had net de opleiding natuurgids bij het IVN afgerond. lk had de smaak te pakken en wilde wel een vervolg cursus volgen.

Toen ik bij Richard Struik van het Pedagogisch Centrum te rade ging werd mij de imkersopleiding aan de hand gedaan. Misschien is dat ook wat?

Zo kwam ik bij de bijen terecht, bij de beginnerscursus van Nico van Daalen, een begrip in Enschede.

Via hem kwam ik ook aan mijn eerste bijen, in een koop 3 volken van een student van de TH die naar het buitenland ging verhuizen.

20 maart 1979,in dezelfde periode is ook onze dochter Marieke geboren.

Voorjaar 1979 werden de bijen aan de Leemdijk bij mijn ouderhuis in de tuin gestald. Mijn vader en ik volgden samen de beginnerscursus.

Die 3 volken deden het aardig volgens het boekje en we konden het eerste jaar gelijk al pindakaaspotjes vol met honing oogsten. Ook kregen we met zwermen te maken. Gelukkig had mijn vader toen net pensioen, zodoende hoefden we geen zwermen te missen bij mijn weten.

Maar toch verliep niet alles vlekkeloos. In het begin werd Nico er nog weleens bijgehaald waar niet iedereen even blij mee was. Je moest hem halen en brengen en dat terugbrengen liet nog wel eens op zich wachten.

Je meldt je in Haaksbergen ook aan bij de Heidebloem, en je laat je informeren over de jaarlijkse activiteiten, enz.

Er werd niet veel georganiseerd behalve dan het bestellen van de jaarlijkse suiker bij Mevr. Lantink.

Al snel kwam het hoge woord eruit. Je bent nog jong en is het bestuur niet wat voor jou? Dat leek me Wel wat en met mij kwamen Henk v.d. Veen, Herman Derkman en Gerrit Koldewey in het nieuwe bestuur.

Naast de suikerbestelling werden er voortaan ook andere activiteiten georganiseerd zoals het vertonen van bijenfilms en het uitnodigen van sprekers. Deze activiteiten sloegen wel aan en de leden vonden het ook wel leuk, imkers onder elkaar en dat schept toch wel een zekere band.

Leden van het hoofdbestuur van de VBBN kwamen ook eens kijken en die vonden dat een dergelijk kleine clubje met nog geen 20 leden beter kon fuseren met Enschede. Gelukkig hebben Herman Derkman en ik dat tegen kunnen houden.

Inmiddels, zomer 1983 was de varroamijt ook in Haaksbergen aan de Leemdijk gesignaleerd.
Wat nu?
Niemand wist de oplossing en de enigste oplossing volgens de Ruyter, toenmalig bijenteeltconsulent, was de hoeveelheid rook van een volle pijp met tabak via het vlieggat in de kast te blazen. Een test wie heeft de langste adem de mijt of de imker?

Maar imkers zijn zuinig en vindingrijk. Ether, tactic en alle dergelijke gevaarlijke risicovolle stoffen deden hun intrede. Het wachten was op het toelatingsnummer van allerlei giftige alternatieven.

Toen werd ons nogmaals duidelijk dat je activiteiten moet organiseren wil je bestaansrecht hebben.

En dat hebben we toen ook opgepakt. We organiseerden de beginnerscursus, reisjes met de bijen naar het koolzaad, nachtelijke reizen naar het fruit en de linde en later ook nog naar de heide. Met de leden maakten we allerlei kortere uitstapjes in de buurt en later zelfs ook naar koninginnetelers in België en Duitsland, en we begonnen zelf ook met koninginnenteelt, enz. De Heer Luttikhuis uit het hoofdbestuur was onze coach.

Om actief te blijven is er weer een bestuurswijziging doorgevoerd, nieuw waren Gerrit Elst, Freddie ten Vregelaar en Frits de Lange. Inmiddels was Henk v.d. Veen opgevolgd door Nico Rutte In deze periode, zomer 1990 is ook de stal in de heemtuin gebouwd met plaats voor 15 kasten.

Na het overlijden van Gerrit Elst in 1997 heeft Ruud van Leeuwen in het bestuur zitting genomen. Zoals elke voorzitter zijn ideeën meebrengt, nieuw was het huppelwater en de Nieuwjaarsbrunch Deze activiteiten waren allemaal mogelijk dank zij de goede samenwerking met het IVN

In 2006 hebben we het 100 jarig jubileum gevierd en ter ere daarvan hebben we een eeuwverslag doen uitkomen en hebben we veel mensen uitgenodigd waar we het jaar door mee in contact kwamen op de een of andere manier.

Nu zijn we zoveel jaren verder en bestaan we al bijna 112 jaar en de geest is nog steeds erg levendig.

Ik trek me na bijna 40 jaar terug uit het bestuur en wel om de reden waarom ik lid ben geworden van "De Heidebloem" meer genieten van het spelen met mijn bijen. Het was een prachtige periode en ik kijk met een goed gevoel daarop terug

Er is nog genoeg te doen nu ik met pensioen ben.

Allemaal bedankt voor het vertrouwen in mij, het heeft ook mij veel gebracht.

En dan wil ik nu sluiten met de groot geschreven woorden, bedankt