Verzekering en dekking van het aansprakelijkheidsrisico

Bijgaand een stukje tekst van de NBV over de dekking van het aansprakelijkheidsrisico voor de imker als lid van het NBV.

De NBV heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met Interpolis. Schade die wordt veroorzaakt door de NBV, door een van haar onderdelen (groepen, afdelingen) of door haar leden in de uitoefening van een taak voor de vereniging of haar onderdelen, valt onder deze verzekering.

Verzekerd is een bedrag van € 1.250.000 per aanspraak met een maximum van € 2.500.000 per jaar. Er geldt een eigen risico van € 110,- per zaakschade.

Aan deze verzekering is een secundaire Aansprakelijkheidverzekering gekoppeld. Deze clausule houdt in dat ook schade die door een individueel lid buiten verenigingsverband veroorzaakt wordt, onder die verzekering valt voor zover die schade tenminste niet gedekt wordt door de eigen Aansprakelijkheidsverzekering van dat lid.

 

Iedere imker moet een eigen Aansprakelijkheidsverzekering hebben!
Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat iedere imker er dus voor moet zorgen dat hij een normale Aansprakelijkheidsverzekering Personen (AVP) als particulier heeft afgesloten met een dekking van ten minste € 500.000,- per schadegeval, en dat hij niet zelf bij het sluiten van die Aansprtakelijkheidsverzekering de schade die hij als imker veroorzaakt, van die dekking heeft uitgesloten of beperkt.”

 

Wij willen graag wijzen op het feit dat NBV leden een secundaire dekking hebben bij het NBV. Donateurs van onze vereniging vallen daar niet onder! Gelukkig hoeft dit geen probleem te zijn als zij, net als de NBV-leden een eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Bijen vallen onder huisdieren en zo is de dekking dan ook mits de imker niet beroepsmatig bijen houd.

 

Heb je nog vragen of opmerkingen mail dan even naar:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.