Haaksbergen Bijvriendelijke gemeente

Gepubliceerd: 2-4-2019

 

Nederland Zoemt heeft Haaksbergen uitgeroepen tot bijvriendelijke gemeente. Dat levert geen prijs op. Wel geeft dit aan dat we in Haaksbergen goed bezig zijn om de met uitsterven bedreigde wildebijensoorten aan een betere leefomgeving te helpen. Uiteraard profiteren vlinders en andere insecten mee.

De Nederlandse wilde bij is in gevaar. En dat terwijl hij een hoofdrol speelt in onze voedselproductie. De grootste bedreiging is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dat zie je trouwens ook terug in de afname van het aantal vlinders en andere insecten. En dat heeft weer alles te maken met een schamele biodiversiteit. De gemeente maakt zich dan ook sterk voor bevordering van de biodiversiteit.

 

Blij met bloembollen

 

Met de eerste fraaie lentedagen van februari zag je allerlei zoemers tevoorschijn komen. En dan is het maar wat fijn als er vroeg in het jaar wat valt te halen. Daarom heeft de gemeente op meerdere locaties binnen de bebouwde kom stroken ingeplant met bloembollen. Mengsels van verschillende bolgewassen die elkaar opvolgen zorgen voor langdurig bloeiende perken. Super voor bijen in een periode met nog weinig bloeiende planten. Maar ook mensen worden vrolijk van de fleurige krokussen, narcissen en tulpen.

Foto: Betty Morsinkhof

 

Biodiversiteit

 

“Bij renovatieprojecten van openbaar groen wordt rekening gehouden met biodiversiteit. Als het gaat om groenadoptie, dan laten we inwoners meedenken over hun eigen leefomgeving. Dat werkt goed. Mensen worden zich meer bewust van het belang van biodiversiteit en gaan dat soms ook toepassen in hun eigen tuin”, vertelt gemeentemedewerker Eric Ooink. “Gemeenteplantsoenen hebben meer variatie aan vaste planten en zien er mooier uit. Zichtlocaties zijn ingericht met bij- en vlindervriendelijke vaste planten. En er worden meer nectardragende boomsoorten als lindes en esdoorns geplant.”

 

Bloemenmengsels

 

Gebleken is dat enkel en alleen verschralen van bermen niet leidt tot voldoende wilde bloeiende planten. In samenwerking met de plaatselijke natuurorganisaties en Twente Milieu wordt nu een aantal geschikte bermen ingezaaid met speciale bloemenmengsels. Onder andere aan de Buurserstraat, Peddedijk, Munsterdijk, Westsingel en Noordsingel. Ook uitgekiend maaibeheer van bermen en sloten is gericht op verbetering van de biodiversiteit.

 

Meehelpen? Graag!

 

Ook als inwoner kan je meehelpen door een voor wilde bijen, vlinders en andere insecten aantrekkelijke leefomgeving in te richten. Bijvoorbeeld door het hele jaar rond te zorgen voor bloeiende en stuifmeelrijke planten in je tuin. Verder is het van belang dat bermen in het buitengebied niet te vroeg worden gemaaid. Ondanks hun goede bedoelingen vragen we inwoners nadrukkelijk om het maaien van de bermen over te laten aan de gemeente. Daarmee helpen we de bij op z’n best. Meer info staat op www.nederlandzoemt.nl.

 

Nederland Zoemt

 

Nederland Zoemt is een actieplatform waarin Natuur & Milieu, IVN, Naturalis en Landschappen NL zijn verenigd. Zij hebben een gezamenlijk doel: het uitsterven van Nederlandse wildebijensoorten voorkomen. Daarin worden ze gesteund door de Nationale Postcodeloterij. Kijk ook eens op www.nederlandzoemt.nl.

 

www.haaksbergen.nl/bijvriendelijke-gemeente