Bijen en Epigenetica

 

Onderzoekers van de Johns Hopkins University in Baltimore zijn er als eersten in geslaagd te laten zien dat omkeerbare chemische patronen op genen tot verschillende gedragingen aanzetten.

In een populatie honingbijen - allemaal genetisch identieke zussen - stelden ze vast dat de foeragerende bijen, die eropuit trekken om stuifmeel en dergelijke te verzamelen, andere chemische patronen op hun dna hadden dan de bijen die in de korf verzorgende werkzaamheden verrichtten.

Die chemische patronen sturen een deel van de genen aan, die op hun beurt gedragsbepalend zijn. Met een kunstgreep lieten de onderzoekers een aantal bijen van rol verwisselen. De chemische patronen bleken mee te veranderen.

Bron: Nature Neuroscience

 

Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie die optreden zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern