Bekend is dat de bijenhouderij in Duitsland veel belangrijker is dan bij ons. Niet alleen hebben de Duitsers meer volken per inwoner, ze consumeren ook veel meer honing dan Nederlanders en er is veel in- en export van honing. Tabellen met informatie over imkeraantallen, aantal volken per imker e.d. staan er in een overzicht in het Deutsches Bienen Journal van oktober jl.. Ook al is de informatie over de jaren 2009, 2010 en 2011 beperkt, toch geeft deze statistiek een aardige impressie van de imkerij bij onze oosterburen.

 

  2009 2010 2011
Aantal imkers**   81.400*     83.411 86.089
Aantal volken 606.859* 619.197  
631.535
Aantal volken/imker 7,4* 7,4 7,3
Aantal vrouwelijke imkers 
5.003 (5%)    
5.636 (7%)    
6.829 (8%)     
Aantal jonge imkers(tot 18 jaar)   1.300 1.390 1.420

*   Schatting op basis van data van de DIB-site
** Aantal leden van de DIB (95% van de Duitse imkers is lid)

 

  2009 2010 2011
Leeftijd [jaar]
[%] [%] [%]
19-50
21,6    
26,4     
23,4     
51-60 22,3 18,2 18,0
61-70 14,8 19,6 18,3
70-80 28,6 22,2 22,4
>80 5,9 6,4 6,7

 

Wat opvalt
Het aantal imkers en het aantal bijenvolken is toegenomen van 2009 naar 2011, een voortgezette trend van de laatste 5 jaar. Maar per imker neemt het gemiddelde aantal volken iets af, van 7,4 naar 7,3. Daarentegen is de honingopbrengst de laatste 5 jaar gestegen. Zie voor actuele informatie de site van de Duitse imkersbond: www.deutscherimkerbund.de, klik Imkerei in Deutschland > Zahlen Daten Fakten. Een opvallend groot aantal vrouwen heeft bijen en dit neemt jaarlijks nog steeds toe. Een op de 12 imkers was in 2011 vrouw. Omgerekend: 8.627 ‘imkerinnen’ die samen 62.977 volken hebben. Ongeveer het aantal volken dat alle imkers in Nederland bij elkaar hebben. Ook in Nederland lijken meer vrouwen zich op het bijhouden te richten. Een uiting van liefde voor bijen en natuur,  een inhaalslag wat betreft de emancipatie of beide?
Ook is er een toenemende belangstelling bij de jeugd om bijen te houden. We lezen regelmatig, ook in ons blad, over hun imkeractiviteiten.
De gemiddelde leeftijd van de Duitse imker is vanaf 2007 gedaald van 61 naar 58 jaar. Maar wat de leeftijdsopbouw betreft valt op dat de imkers in Duitsland tot op hoge leeftijd doorgaan. Het percentage tachtigers dat nog bijen heeft bijvoorbeeld groeide de afgelopen 5 jaar nog steeds en is nu bijna 7%. In Nederland hebben we misschien nog een paar imkers van boven de 80. Een van de oudsten, Piet Muntjewerf (91), erelid van de NBV, meldde me dat hij deze zomer zijn volken heeft overgedragen aan een vrouwelijke imker.

 

Stadsimkers

Bijenhouden in grote steden is in de hele wereld hot. Deels door betrokkenheid bij het milieu en het past ook goed in de toenemende belangstelling van stedelingen om eigen voedsel in stadstuinen en op daken te produceren. De DIB weet te melden dat een op de 5000 inwoners van Berlijn bijenvolken heeft en in Hamburg een op de 3500. Voor Berlijn met 3,5 miljoen mensen zijn dat 700 imkers met samen ongeveer 5000 volken. Hoeveel zouden we er in Amsterdam hebben? Jammer dat we voor Nederland (nog) niet zulke informatie hebben.

Bron: Bijenhouden februari 2013, Het vakblad voor bijenhouders