Dit is een oproep die Imkervereniging ABTB afd. St. Isidorushoeve e.o. i.s.m. de Belangengemeenschap St. Isidorushoeve gaarne ondersteunt en onder uw aandacht brengt.

 

    

 

In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron van voedsel. Het is daarom van belang om zorgvuldig met paardenbloemen om te gaan.

 

Anders dan veel veehouders denken  hebben paardenbloemen in grasland ook voordelen. Een aandeel tot 10% is zeker niet nadelig voor de opbrengst, zowel in tonnen als in voederwaarde. Bovendien wordt de paardenbloem door koeien, schapen en geiten als medicijn gebruikt. Dit zijn enkele feiten die te vinden zijn op de factsheet paardenbloem die is gepubliceerd door het netwerk gewasbescherming. De factsheet bevat daarnaast nuttige adviezen voor het ontzien van bijen in de onkruidbestrijding van grasland. 

 

In dit netwerk zijn vertegenwoordigd: LTO Noord, de stichting Natuur en Milieu, de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), DLV Plant, het Louis Bolk Instituut (LBI), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen (Ctgb) en CUMELA.

 

Het netwerk gewasbescherming is één van de zes netwerken van Bijenkennisnet. De andere netwerken houden zich bezig met: op en rond het erf (erfbeplanting), de vitale bij, bij en akker, bij en veehouderij en de professionalisering van de imkerij.

De factsheet paardenbloem is rechtstreeks te vinden via de deze link: http://bijenkennisnet.nl/thema/531-paardenbloemen

 

Paardenbloemen en gewasbescherming
In het vroege voorjaar zijn paardenbloemen voor honingbijen en andere insecten een belangrijke bron voor stuifmeel en nectar. Paardenbloem zijn één van de eerste voedselbronnen die bijen in het voorjaar kunnen benutten. Onderzoek in Duitsland laat zien dat paardenbloemen pas tot een opbrengstderving van grasland leidt bij een aandeel van meer dan 25% in de droge stof. Het weiland ziet bij een dergelijk aandeel werkelijk helemaal geel van de paardenbloemen. En als u toch de paardenbloemen wilt bestrijden, onthoud dan twee vuistregels:

  • Spuit bij voorkeur voor de bloei. De effectiviteit is dan het grootst en de eventuele gevolgen voor bestuivers zijn het kleinst;
  • Spuit nooit op open bloemen maar in de avonduren als de paardenbloemen zich sluiten.

 

In Bijenkennisnet werken boeren en imkers samen. Zij wisselen kennis uit over bijen en de boerenpraktijk tijdens informatie- en verdiepingsbijeenkomsten. Ook op het digitale netwerk bijenkennisnet.nl wordt informatie ontsloten. Bijenkennisnet is een project van: NBV, LTO Noord, ZLTO en LLTB en wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ, LTO Noord (Fondsen), ZLTO en LLTB..

 

Wij hopen dat u ons wilt helpen om de (wilde)bij te helpen!