Het is een goed teken dat er zoveel nieuwe mensen de afgelopen jaren een cursus bijenteelt hebben gevolgd. Niet alleen zal het Jaar van de Bij (2012) hieraan hebben bijgedragen. Ook de ruime aandacht in de pers voor sterfte van bijenvolken heeft een groep geïnteresseerden er toe gebracht zich op het bijenhouden te gaan richten. Hieronder zien we dat er vanaf 2005 een constante groei van het jaarlijks aantal cursisten is tot 740 in 2012. Voor het jaar 2013 hebben zich ruim 800 kandidaten opgegeven. Dus de stijgende lijn wordt vastgehouden.

Zoals we zien in de grafiek is het aantal basiscursussen de laatste jaren toegenomen. In 2005 waren er 13 cursussen en dit aantal liep op tot 50 cursussen in 2012. Een goede zaak is dat er in 2012 ook vijf vervolgcursussen werden gegeven. Bijna 50 imkers hebben in de periode 2005 t/m 2012 hun diploma Leraar Bijenteelt-A gehaald. De leraren die in 2012 voor deze opleiding waren geslaagd hebben bijna allemaal een basiscursus gegeven aan beginnende imkers.

Momenteel staan er bij de NBV 142 bijenteeltleraren ingeschreven, maar die zijn niet allemaal actief als leraar, Sommigen willen later, bijvoorbeeld na hun pensionering, bijenteeltlessen gaan geven. In 201 0 hebben 18 leraren de vervolgopleiding gedaan tot Leraar Bijenteelt-B, waarmee ze de vervolgcursus Bijenhouden kunnen geven.


Bron: Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV)