Het afgelopen winter zijn minder bijenvolken gestorven dan de jaren ervoor.
De gemiddelde landelijke bijensterfte ligt nu op 8%, volgens de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV). Jarenlang stierf in de winter gemiddeld een kwart van alle bijenvolken. In Groningen en Zuid-Holland is het sterftecijfer onder bijen bovengemiddeld hoog. In Groningen stierf afgelopen winter 16% van de bijenvolken. Dit komt volgens de bijenvereniging doordat in Groningen grote velden met graan en aardappels staan.