Het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft het gebruikt van insecticiden uit de groep van de neonicotinoïden beperkt. Het Ctgb doet dit in reactie op een besluit van de Europese Commissie. De Europese Commissie besloot 24 mei j.l. om restricties in te stellen voor het gebruik van imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin. Per 30 september a.s. komen elf toelatingen te vervallen en het gebruik van zeven toelatingen zal worden beperkt. Daarnaast is particulier gebruik van middelen op basis van de 3 genoemde neonicotinoïden niet meer toegestaan.

Van de gewijzigde toelatingen is het nieuwe gebruiksvoorschrift te vinden in de bestrijdingsmiddelendatabank op www.ctgb.nl. De beperkingen in het gebruik zijn ingesteld na verdenkingen dat neonicotinoïden de gezondheid van bijen zouden schaden.

Bron:  De Fruitteelkrant