Afgelopen dinsdagavond, op 1 oktober, werd door de Imkervereniging “De Heidebloem” uit Haaksbergen het examen afgenomen van de cursus ‘Basiscursus Bijenteelt’. Dit examen vormde de afsluiting van een seizoen Basiscursus Bijenteelt. Het theoretische gedeelte van deze cursus werd zoals gewoonlijk gehouden in het natuureducatief centrum van het IVN in Haaksbergen. In de heemtuin van het IVN staat ook de verenigings bijenstal. Het praktijk gedeelte werd dit jaar voor het eerst gegeven bij Erve de Hanebulten in Buurse. Frans ter Huurne beschikt hier over een grote bijenstal waar alle cursisten de beschikking hadden over een bijenvolk. Tevens is hier ook het depot gevestigd voor bijenhouders uit Haaksbergen en omstreken.
De cursus startte in het voorjaar, tegelijk met de aanvang van het bijenzeizoen,  met 5 theorieavonden. Daarna was er bijna wekelijks, schoolvakanties uitgesloten, tot aan het einde van het bijenseizoen een praktijkavond. Dan zijn de bijen ingewinterd en kan men de cursus afsluiten met een examen.

Op de examenavond waren aanwezig de 10 cursisten, ±15 belangstellenden waaronder 4 bestuursleden en Henk Büter uit Gramsbergen namens de ‘Nederlandse Bijenhouders Vereniging’ (NBV). Na een inleiding door de voorzitter begon het examen stipt om 19:45 uur. Tegen negenen hadden de cursisten alle vragen gemaakt. Na het inleveren van het examenwerk trokken de bijenteeltleraren Harrie Konniger, Tonnie Wielens en Frans ter Huurne zich terug om de antwoorden na te kijken.

Gedurende het nakijken van het examenwerk werd het woord gegeven aan Henk Büter. Henk is voorzitter van de NBV Groep Overijssel-Oost en gaf aan dat de interesse in het imkeren landelijk toeneemt. Voor Haaksbergen dit jaar alleen al 10 cursisten. Voor de omliggende plaatsen Vriezenveen, Hengelo en Enschede samen 48 cursisten. Landelijk nemen dit jaar 960 cursisten deel aan de Basiscursus Bijenteelt waarbij het opvalt dat het aantal vrouwelijke cursisten jaarlijks toeneemt. Deze groei is mede tot stand gekomen dankzij de landelijke aandacht in de media voor de bijen en zijn bedreigingen zoals o.a. de verminderde biodiversiteit, varroamijt, gifschandalen, nog steeds een hoog onverklaarbaar sterftecijfer, etc.

Rond 21:30 waren de uitslagen bekend en werd medegedeeld dat alle cursisten het examen met goed gevolg hebben afgelegd en zijn geslaagd. Het gemiddelde cijfer was 7.6. De geslaagden zijn:Joe van Bommel, Frans Bouwmeesters, Jos Diepenmaat, Jimmy Kemink, Gijs Mondia, Hans Pelle, Andre Somhorst, Jeroen van Vugt, Henk Westendorp en Loek Wouters


Geslaagden met de drie leraren

 

Harrie Konniger nam vervolgens samen met de aanwezigen de antwoorden door. Ik moet toegeven het was voor mij ook een pittig examen. Diverse geslaagden beschikken inmiddels over een of meerdere bijenvolk(en) en brengen het geleerde meteen in praktijk.

Bij de uitreiking van het diploma kregen de cursisten en docenten voor de verandering eens geen bloemen maar een cadeau bestaande uit diverse bijen artikelen waaronder twee potten honing, beschikbaar gesteld door Frans en Monique ter Huurne. Frans en Monique worden door de voorzitter ook bedankt voor het beschikbaar stellen van de prachtige accommodatie, en de goede verzorging, aan de Beekweg 10 in Buurse. Dicht aan de Buurserbeek.

Cursist Frans Bouwmeesters gaf aan dat het een plezierige, interessante en zeer boeiende cursus is geweest. Het mooie was dat vragen tijdens de cursus altijd direct, helder en duidelijk beantwoord werden door een van de drie leraren. ‘We hebben alles geleerd over de bijen en wij zijn erachter gekomen dat je nu heel anders tegen de natuur aankijkt’. Namens alle cursisten bedankt hij ook voor de genoten gastvrijheid. Elke week gingen wij met plezier naar de cursus. Vervolgens wordt er een cadeaubon aangeboden aan de leraren.
De leraren vonden het dit jaar, net zo als de voorgaande jaren, een gezellige en leuke cursus met enthousiaste cursisten. Alle handelingen die komen kijken bij het werken in de volken zijn aan de orde gekomen, alleen een zwerm scheppen hebben ze niet kunnen oefenen om de simpele reden dat er op het juiste moment geen zwerm aanwezig was.

 


Mentorschap wordt ook nu weer, net zoals het afgelopen jaar, de geslaagden aangeboden mits zij lid worden van onze vereniging. Mentorschap is vorig jaar voor het eerst ingevoerd en uitstekend bevallen door de nieuwe imkers. De nieuwkomers krijgen een ervaren imker toegewezen als mentor. De mentor staat de jonge imker het gehele seizoen bij met raad en daad.
Enkele geslaagden hebben al aangegeven lid te willen worden van onze Imkervereniging “De Heidebloem”.
Namens de voorzitter krijgen de leraren Harrie, Tonnie en Frans een precentje voor de inzet en de vele bestede uren aan de cursus. Ook Frans en Monique worden niet vergeten en krijgen een flink bouquet bloemen voor het ter beschikking stellen van de bijenstal en de prachtige nieuwe accommodatie alsmede de vele bakken koffie die er doorheen zijn gegaan. Henk Büter bedankt vervolgens Harrie voor de uitnodiging en vind het een mooi voorbeeld hoe Haaksbergen elk jaar weer nieuwe imkers aflevert door het organiseren van een cursus. Prachtig hoe een vereniging lokaal actief kan zijn, zo ook onder andere met het bijenbos met het hierin aangelegde  bijenleerpad. Rond 22:00 uur zat het officiële gedeelte erop en na de gezellige afsluiting keerde iedereen voldaan huiswaarts.

Voor 2014 zijn er al weer 4 nieuwe aanmeldingen voor de Basiscursus Bijenteelt. Wilt u ook een cursus volgen in 2014 wees er dan snel bij want het aantal cursisten wordt voor 2014 beperkt tot maximaal 8 personen. Meer hierover kunt u vinden op www.imkervereniginghaaksbergen.nl
 


Het vel begeerde papiertje